header2016

 

 • Accommodatiestoringen: aanpassingsvermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien.
 • Adjuvans: toevoegsel.
 • Alkalose: ophoping van alkali (loog) of verlies van zuur in het organisme door verschillende oorzaken.
 • Anaemie: bloedarmoede.
 • Angina pectoris: hartkramp.
 • Anorexia (nervosa): gebrek aan eetlust.
 • Antidiabeticum: middel tegen diabetes (suikerziekte).
 • Antidiarrhoicum: middel tegen diarree.
 • Anti-emeticum: middel tegen braken.
 • Antihistamine-werking: tenietdoen of tegengaan van de werking van histamine (komt o.a. vrij bij allergische reacties).
 • Antineoplasticum: tegen woekeringen / gezwelvorming.
 • Antineuralgicum: middel tegen neuralgie (zenuwpijn).
 • Antioxidant: stof die een andere stof tegen oxidatie beschermt, beschermen tegen de schadelijke effecten van een overmaat aan vrije radicalen.
 • Antisepticum: ontsmettend middel.
 • Antispasmodicum: krampstillend middel.
 • Aphrodisiacum: middel dat de geslachtsdrift bevordert.
 • Artherosclerose: aderverkalking.
 • Arthritis: gewrichtsontsteking.
 • Assimilatie: proces waarbij voedingsstoffen door het lichaam worden opgenomen en vervolgens worden omgezet in levend weefsel.
 • Atherosclerose: aderverkalking.
 • ATP: adenosinetrifosfaat, enzym dat een belangrijke rol speelt in de celstofwisseling.
 • Autonoom: zelfstandig (autonoom zenuwstelsel = onwillekeurig zenuwstelsel).
 • Candida albicans: schimmel welke huid en slijmvliezen kan infecteren.
 • Cardiacum: middel voor het hart.
 • Cardiotonicum: middel dat de werkzaamheid van het hart bevordert.
 • Carminativum: windverdrijvend middel bij ophoping van gassen in het darmkanaal.
 • Cellulitis: sinaasappelhuid; ontsteking van het onderhuids bindweefsel.
 • Celregenererend: celherstellend.
 • Cerebrale: met betrekking tot de hersenen.
 • Chelering: proces waarin mineralen worden omgezet in een gemakkelijk verteerbare vorm.
 • Cholagogum: stof die de galstroom van de galblaas naar de darm bevordert
 • Cholereticum: stof die de productie van gal door de lever bevordert.
 • Cholesterine: cholesterol (galvet).
 • Citroenzuurcyclus van Krebs: chemische omzetting van glucose in de cel, waardoor energie vrijkomt.
 • Claudicatio intermittens: periode van mank lopen en pijn in de benen t.g.v. afsluiting van bloedvaten, etalagebenen.
 • Colibacillose: ziekte veroorzaakt door colibacterieën.
 • Colitis: ontsteking van de dikke darm.
 • Collageen: eiwitbestanddeel uit bindweefselvezels en (kraak)been.
 • Collageenweefsels: weefsels waarin collageen voorkomt, zoals botten, kraakbeen en bindweefsel.
 • Conjunctivitis: oogbindvliesontsteking.
 • Constipatie: verstopping, hardlijvigheid.
 • Contracties: samentrekking.
 • Coronaire: de kransslagaders betreffende.
 • Cortisonachtige werking: werking gelijkend op de werking van cortison (bijnier- schorshormoon, dat ontstekingsremmend werkt).
 • Couperose: roodheid en ontsteking van de huidklieren in het gelaat.
 • Darmflora: samenspel van miljarden goede en slechte bacteriën in de darmen, die in voordurende strijd met elkaar verkeren.
 • Dauwworm: bepaalde vorm van eczeem bij zuigelingen en kleuters.
 • Degeneratie: ontaarding, achteruitgang in het functioneren.
 • Dermatitis: huidontsteking.
 • Desinfecteren: ontsmetten.
 • Diabetes: suikerziekte.
 • Dikkedarm-dysbiose: verstoring van de onderlinge verhouding van de darmbacterieën.
 • Disaccharide: suiker, bestaande uit twee enkelvoudige suikers (o.a. lactose, lactulose, maltose en sacharose).
 • Diuretica: urineproductie bevorderend middel.
 • Diureticum: urinedrijvend.
 • Diverticulosis: ontsteking van divertikels (uitstulpingen).
 • Duodenitis: ontsteking van het duodenum (twaalfvingerige darm = bovenste deel dunne darm).
 • Dysenterie: bloeddiaree.
 • Dysmenorrhoe: heftige menstruatiepijnen in buik of onderrug.
 • Dyspepsie: gestoorde spijsvertering.
 • Eiwit metabolisme: eiwit stofwisseling.
 • Embryonale: het embryo (vrucht in het moederlichaam tot ± de 3de maand na bevruchting) betreffende.
 • Emfyseem / emphyseem: abnormale ophoping van lucht in weefsels en organen.
 • Emmenagogum: middel dat de menstruatie bevordert.
 • Endagiitis obliterans: chronische ontsteking van de aderen vooral van de onderbenen, waarbij bloedvatafsluiting kan optreden.
 • Endocrien: met inwendige afscheiding
 • Endotheel: inwendig bekleedsel van de bloed- en lymfevaten en lichaamsholten.
 • Engelse ziekte: rachitis, vertraagde beenvorming tijdens de groeiperiode.
 • Enzymen: stoffen die een bepaald scheikundig proces in het lichaam in gang zetten of bevorderen zonder zelf te veranderen, noodzakelijk voor stofwisseling en spijsvertering.
 • Eosinofielen: vorm van granulocyten (witte bloedlichaampjes).
 • Estradiol: natuurlijk oestrogeen.
 • Etalageziekte: zie claudicatio intermittens.
 • Expectorans: middel dat het ophoesten bevordert.
 • Flatulentie: gasophoping in de darmen.
 • Frigiditeit: geheel of gedeeltelijk ontbreken van seksuele prikkelbaarheid, geslachtelijke koelheid.
 • GABA: hersenhormoon dat hyperactiviteit remt en mogelijk een neurotransmitter is.
 • Gastritis: ontsteking van het maagslijmvlies.
 • Gastro-intestinaal stelsel: maagdarmkanaal.
 • Gistingsdyspepsie: gestoorde spijsvertering veroorzaakt door gisting.
 • Glucose tolerantiefactor: mate van verdraagzaamheid voor glucose.
 • Haemoglobine: ijzerhoudende bloedkleurstof van de rode bloedlichaampjes; verbindt zich met zuurstof.
 • Haemopoetikum: middel dat de bloedvorming bevordert.
 • Herpes simplex: huiduitslag met kleine met helder vocht gevulde blaasjes, veroorzaakt door een virus.
 • Histamine: een amine dat o.a. vrijkomt bij ontstekingen en allergische reacties.
 • Hypertonie: hoge bloeddruk.
 • Hypnoticum: slaapmiddel.
 • Hypoglycemie: te laag glucosegehalte in het bloed.
 • Hypothyreoïdie: onvoldoende productie van schildklierhormonen.
 • Hypotonie: lage bloeddruk, ook wel onvoldoende spanning van de spieren.
 • Immuunsysteem: afweersysteem.
 • Impotentie: seksueel onvermogen van de man.
 • In vitro: in glas (reageerbuisje).
 • Indigestie: stoornis in de spijsvertering.
 • Interferon: blokkeert binnendringende virussen in de cel en stimuleert het immuunsysteem.
 • Intestinale absorptie: opname van stoffen in het darmkanaal.
 • Iso-flavon: op flavonen gelijkende stof (flavonen zijn natuurlijke kleurstoffen met een gunstige werking op de bloedvaten).
 • Isomeer: chemische stoffen met dezelfde soort en aantal, doch verschillend gerangschikte atomen, waardoor zij verschillende eigenschappen hebben.
 • Isotoon: van gelijke osmotische druk als de omgeving.
 • Krop: struma, vergroting van de schildklier.
 • Laryngitis: strottehoofdontsteking.
 • Laxeren: bevorderen van / aanzetten tot de ontlasting.
 • Levercongestie: overmatige bloedtoevoer naar de lever.
 • Libido: zinnelijke begeerte, wellust.
 • Maagdarmcatarrh: ontsteking van de slijmvliezen van het maagdarmkanaal.
 • Macrocytaire anemie: bloedarmoede t.g.v. een tekort aan vitamine B12.
 • Medicijnresiduen: medicijnoverblijfselen.
 • Melkschurft: crusta lactea, melkkorst, huiduitslag met puisten vaak op het hoofd bij zuigelingen.
 • Menopauze: overgangs- of wisseljaren bij de vrouw, het ophouden van de menstruatie.
 • Meteorisme: ophoping van gassen in maag of darmen.
 • Methionine: essentieel aminizuur.
 • MS: multiple sclerose, chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel.
 • Mucilaginosum: slijmachtig middel.
 • Mutagene: verandering veroorzakend.
 • Myodegeneratio cordis: hartspierontaarding.
 • Nervinum: middel dat op het zenuwstelsel werkt.
 • Neuralgie: zenuwpijn.
 • Neurasthenie: nerveuze uitputting.
 • Neurotransmitter: chemische stoffen die een rol spelen bij de prikkeloverdracht in zenuw.
 • Oedeem: vochtophopingen.
 • Oestrogenen: hormonale stoffen die de vrouwelijke secundaire ge-slachtskenmerken ontwikkelen resp. instandhouden.
 • Osteoporose: algemene of plaatselijke atrofie (verkleinen / verschrompelen van organen a.g.v. verminderde voedingstoevoer) van het skelet.
 • Ovaria: eierstokken.
 • Oxidatie: verbinden met zuurstof; thans in ruimere zin gebruikt voor elk proces waarbij een stof valentie-elektronen afstaat.
 • Oxyuriasis: voorkomen van aarsmaden in de darmen.
 • Parasiticum: middel tegen parasieten.
 • Pellagra: huidziekte t.g.v. een tekort aan vitamine, vaak bij het gebruik van slechte maïs.
 • Peristaltisme: voortschrijdende wormvormige samentrekkingen van maag- en darmwand, waardoor de darminhoud wordt voortbewogen.
 • Pesticiden: verdelgingsmiddel
 • PMS: premenstruele klachten o.a. prikkelbaarheid, opgeblazen gevoel in de onderbuik, humeurigheid, depressie, misselijkheid, pijnlijke borsten en vocht vasthouden in de periode voor de menstruatie.
 • Poortaderstuwing: stuwing in de grote ader die het aderlijk bloed uit de spijs-verteringsorganen, de milt en de alvleesklier naar de lever voert.
 • Porphyrine-ring: onderdeel van o.a. haemoglobine en chlorofyl.
 • Predisponeert: ontvankelijk maken.
 • Preventief: voorbehoedend.
 • Psoriasis: huidziekte waarbij schilfering van gedeelten van de huid optreedt.
 • Pyorrhoea: ettervloed
 • Raynauds gangreen: versterf van weefsel als gevolg van verminderde bloedtoevoer.
 • Remineraliserend: herstel van de mineralenbalans.
 • Rheumatoïde artritis: reumatische gewrichtsontsteking.
 • Rhinitis: neusverkoudheid.
 • Rokersbeen: bloedvatproblemen in de benen a.g.v. roken.
 • Schizofrenie: gespletenheid van geest.
 • Scrofulose: klierziekte.
 • Seborrhoea: verhoogde afscheiding van huidsmeer vermengd met schilfers / schubjes van de opperhuid.
 • Secretoliticum: middel dat de secretie (afscheiding van vochten) vermindert.
 • Sedativum: kalmerend middel.
 • Serotonin: chemische tussenstof bij prikkeloverdracht in het organisme.
 • Serum: vloeistof die zich afscheidt bij de stolling van bloed.
 • Sinusitis: holteontsteking.
 • Sodium: mineraal.
 • Sondevoeding: voeding welke middels een buisje in het lichaam wordt gebracht.
 • Spasmolyticum: krampstillend middel.
 • Steriliteit: onvruchtbaarheid; vrij van micro-organismen.
 • Stomachicum: middel dat de maag prikkelt, de eetlust opwekt en de spijsvertering bevordert.
 • Strontium 90: radioactieve isotoop van het chemisch element strontium.
 • Struma: vergroting van de schilklier, krop.
 • Sulfuraten: zwavelverbindingen
 • Syndroom van Menière: aanvalsgewijze doofheid, duizelingen, oorsuizingen en braken.
 • Synergisme: wederzijdse versterking.
 • Testes: zaadbal, teelbal.
 • Thyroxine: schildklierhormoon.
 • Tonicum: versterkend, eetlustopwekkend middel.
 • Tonicum amara / amarum: bittermiddel, eetlustbevorderend.
 • Toxinen: schadelijke stoffen, vergif.
 • Tripeptide: verbinding van drie aminozuren.
 • Trombose: vorming van bloedstolsels in een ader.
 • Ulcus pylori et duodeni: maag- en dunnedarmzweer.
 • Uragogum: urinedrijvend middel.
 • Uterustonicum: versterkend middel voor de baarmoeder.
 • Viscositeit: kleverigheid.
 • Vitaliserend: levenskracht gevend.
 • Vrije radicalen: zeer actieve chemische deeltjes die vrijkomen bij verschillende lichaamsprocessen en allerlei schade kunnen veroorzaken.
 • Ziekte van Leiner: zeldzame ziekelijke huidverkleuring.
 • Ziekte van Raynaud: slechte doorbloeding van de ledenmaten, ‘dode’ vingers en tenen.
 • Zogdrijvend: melkproductie verhogend.
 • Zuur-base-evenwicht: de normale verhouding tussen zure en basische stoffen in het bloed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

© ORIHERBA Natural Products 2019 : niets van deze website mag zonder duidelijke, = schriftelijke, voorafgaande toestemming van de uitgever gepubliceerd worden door derden.